دنیای مجازی

چرا برای بیماران اهمیت دارد که دندانپزشکان در اینستاگرام باشند؟

توسط |دی ۵م, ۱۳۹۵|

چرا برای بیماران اهمیت دارد که دندانپزشکشان در اینستاگرام باشد؟
چرا برای بیماران اهمیت دارد که دندانپزشکشان در اینستاگرام باشد؟ همانند سایر شبکه های اجتماعی اینستاگرام راهی دیگر برای ارتباط با بیماران و بیماران بالقوه از طریق پستهای جذاب چشم نواز می باشند. […]

صفحه شخصی یا حرفه ای؟

توسط |دی ۲۲م, ۱۳۹۴|

آیا صفحات شخصی شما در شبکه های اجتماعی می تواند به کار دندان پزشکی شما لطمه ای وارد کند؟
[…]